… altijd een bezoek waard

Kroniek

Ontstaansgeschiedenis

Hoe alles begon…

Al in 1923 werd er voor het eerst over gesproken om aan de Sauerlandse streekbond in het raadhuis een ruimte voor een museum beschikbaar te stellen. Maar pas in 1933 begonnen de priester dr. Lorenz Pieper uit Eversberg en leraar Peter Wiese (geboren in Meschede) voorwerpen te verzamelen voor een museum. Met de hulp van schoolkinderen en medewerkers van de gemeente gingen ze op zoek in stallen, kelders en op zolders. De interessante voorwerpen werden eerst op school opgeslagen. In 1934 werd een boerenkamer geopend in het raadhuis.

Op 13 februari 1935 is de vereniging van het Streekmuseum Eversberg gesticht. Eerste voorzitter werd toen de lakenfabrikant Eickhoff uit Heinrichstal. In de daaropvolgende jaren groeide de verzameling steeds en kwam de wens naar een eigen museum naar boven. Het plan voor nieuwbouw aan de Schlossberg (naast het waterreservoir) werd verworpen. In 1939 werd “Engeln Haus” gekocht, waarin het museum tot op vandaag is ondergebracht.

Vanwege het uitbreken van de oorlog stonden alle activiteiten op een laag pitje. Helaas zijn toen ook veel inventaris en voorwerpen verloren gegaan. In 1951 is met de renovatie van het huis begonnen en het museum in “Engeln Haus” ondergebracht. In het museum bevond zich ook een kleine portierswoning. In 1999 is deze woning opgeheven en zijn de ruimten toegevoegd aan het Museum.

Het museum wordt ondersteund door vrijwilligers van de vereniging van het Streekmuseum Eversberg. Momenteel zijn 8 leden verantwoordelijk voor de museumdienst. Zij leiden de bezoekers door het Museum.